Systeembeheer

Het gebruik van computers brengt allerlei vormen van beheer met zich mee, variërend van werkplekbeheer en systeem- en netwerkbeheer tot IT management. Vandaag de dag worden deze beheertaken vaak uitbesteed. Voor veel organisaties en instellingen is het met name vanuit een financieel perspectief aantrekkelijker om de benodigde kennis en ervaring extern in te huren. Wij voorzien in deze behoefte door het beschikbaar stellen van beheerders die voor korte of langere tijd kunnen worden ingezet. Ook voor aanvullende werkzaamheden of specifieke taken naast het dagelijkse operationele beheer kunnen klanten een beroep op ons doen. Als Microsoft Partner zijn wij een interessante partij voor het onderhoud en beheer van netwerken. Netwerkondersteuning wordt geboden door medewerkers die intern zijn opgeleid. De interne opleidingen voorzien in de behoefte aan goed getrainde beheerders voor het operationele netwerk- en serverbeheer. Voor het beheer en het opzetten van een complex Local Area Netwerk of Wide Area Netwerk kunt u kiezen om CNE- en MCSE gecertificeerde medewerkers in te zetten.

Continuïteit van het beheer

Naast bovengenoemde fulltime netwerkbeheerders stellen we parttime beheerders beschikbaar. Als assistent voor de vaste netwerkbeheerder nemen zij de relatief eenvoudigere beheertaken voor hun rekening. Indien u gebruik wilt maken van het inhuren van een vaste beheerder of een parttime beheerder, kunnen wij ervoor zorgen dat de vaste medewerker meer tijd aan structurele verbeteringen op het netwerk besteedt en de parttime beheerder de operationele zaken afhandelt. Met betrekking tot het opleidingsniveau van onze beheerders kan worden opgemerkt dat deze door hun technische achtergrond en opleiding, een analytisch vermogen bezitten dat door onze klanten wordt ingezet om het netwerk in optimale staat te brengen en te houden. Door het flexibele karakter van ons bedrijf en ons streven om klantgericht te opereren wordt nadruk gelegd op snelle inwerkperioden en indien noodzakelijk snelle vervanging van systeem- en netwerkbeheerders. Bij ziekte of verlof kunt u rekenen op een spoedige respons om te zorgen voor een adequate vervanging.

Helpdesk – remote beheer

Een helpdesk of servicedesk is veelal het gezicht van de ICT afdeling voor de medewerkers binnen een organisatie. De ‘klanten’ zijn gebaat bij de juiste ondersteuning. Bereikbaarheid, parate kennis en communicatieve vaardigheden van de helpdeskmedewerkers zijn hierbij van essentieel belang. Voor het tijdelijk ondersteunen van de helpdesk met extra capaciteit kunt u een beroep doen op onze organisatie. Wij hebben helpdeskmedewerkers ter beschikking voor zowel eerstelijns als tweedelijns werkzaamheden. Naast deze operationele invulling van de helpdesk kunnen we ook de helpdesk coördinatie verzorgen.

Servicecontracten op maat

Wij hebben verschillende servicecontracten waarbij u zelf de responsetijd kunt bepalen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een contract met een reactietijd van twee of vier uur. Binnen deze tijd zijn onze technici dan aanwezig om de storing op te lossen. Maar we hebben meer contracten op maat. Zoals een contract waarbij we de volgende werkdag of op afspraak bij u voorrijden. Onze service technici zijn uitstekend opgeleid in hun vakgebied en beschikken over compleet uitgeruste servicewagens.

ICT projecten

Implementaties van softwarepakketten, nieuwe hardware of complete migraties vereisen veel kennis, kunde en capaciteit. Steeds vaker roepen organisaties en instellingen de hulp van ons bij implementatieprojecten. Het traject kan geheel of gedeeltelijk bij ons worden neergelegd.

Gehele uitbesteding

Bij gehele uitbesteding wordt vanuit Quality Systems een projectorganisatie opgezet met één of meerdere projectleiders, netwerk- en systeemspecialisten. Deze zijn in het bezit van MCSE of CNE certificaten. Ondersteund door een implementatieprotocol worden eerdere ervaringen en kennis gecombineerd tot een juiste projectuitvoering.
Het (her)inrichten van netwerken kan door onze projectorganisatie worden uitgevoerd. Trajecten kunnen lopen vanaf de installatie, via configuratie en inventarisatie, tot aan de uiteindelijke overdracht aan uw interne systeembeheer.
In de voorbereidende fase zijn wij vaak al ondersteunend bezig middels een adviestraject. Zo geven we advies over onder meer infrastructuur, standaardinrichting van werkstations en het informatiebeheer. Eveneens kunt u de hulp van ons inroepen bij pakketselecties om bijvoorbeeld een administratief programma te zoeken.

Voor elk automatiseringsvraagstuk werken wij met de voor dat vraagstuk meest geschikte technieken die zich reeds in bedrijfskritische omgevingen hebben bewezen. Dit geldt voor zowel de software als hardware. Wij zijn ons altijd bewust van het belang van de plaats die de automatisering in uw organisatie inneemt. Hierdoor zult u in Quality Systems een geschikte partner vinden om de ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) van uw automatisering te minimaliseren, zonder hiervoor concessies te doen aan functionaliteit en kwaliteit.
Onze projectmedewerkers hebben zich al geruime tijd bij klanten van ons bewezen, voordat zij ingezet worden voor de ondersteuning bij de implementatie van bedrijfskritische systemen. Door hun technische achtergrond en aanvullende opleiding beschikken zij over vaardigheden die uw project tot een succes zullen maken.