Software oplossingen

Programmeren

Onze programmeurs bezitten naast de nodige flexibiliteit ook de vereiste kennis van programmeeromgevingen om vanuit gebruikerswensen een functionele applicatie te bouwen. Zo hebben onze programmeurs, inspelend op de marktvraag, onder meer het programma D.O.T. ontwikkeld. Wij ondersteunen een groot aantal programmeertalen waaronder de meeste internet, SQL en objectgeoriënteerde omgevingen. Onze programmeurs kunnen zowel fulltime als parttime worden ingezet voor ondersteuning bij bestaande en nieuwe projecten op elk gebied.

Kennis en kunde

Voor het opzetten van webpagina’s en elektronische functionaliteit binnen internetomgevingen bieden wij ondersteuning. Bij het opzetten van internetomgevingen wordt met name een dienst geleverd in de ondersteunende sfeer. Hierbij moet gedacht worden aan de plaatsing van medewerkers bij de klant die aan een vooraf vastgestelde looptijd aan ontwikkeling en beheer zullen bijdragen. Onze medewerkers hebben brede kennis van kantoorautomatisering. Bij de selectie wordt gekeken naar kennis van hardware, besturingssoftware en kantoorapplicaties. Voor webontwikkeling geldt een gedegen kennis van HTML, PHP, scripting- en editingtools en presentatiegereedschappen. Afhankelijk van de fase in het ontwikkelingstraject zal het kennis- en ervaringsniveau van de medewerkers variëren. Voor opzet en sturing wordt in overleg met de opdrachtgever een internet developer aangewezen. Hij kan verantwoordelijk gesteld worden voor het inventariseren van de gewenste technische functionaliteit en het opzetten van de structuur. In de loop van het project kan gekozen worden voor het inzetten van flexibele capaciteit.